Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Sưu tầm: cách làm thư xin nghỉ việc
Tính đúng lương khi tăng ca ban đêm

* Chúng tôi thường xuyên làm việc vào ban đêm nhưng chỉ được trả lương như ban ngày. Thỉnh thoảng, doanh nghiệp đề xuất tăng ca vào ban đêm nhưng chỉ trả 120% lương lậu so với ban ngày...

Tập thể công nhân (doanh nghiệp Lan Khoa, quận 11, TP HCM)

[IMG]

- Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng cần lao lương bổng, trả lời: Đúng là từ trước đến nay công ty trả lương khi làm ca ngày và ca đêm như nhau. Việc tăng ca ban đêm thỉnh thoảng mới xảy ra khi doanh nghiệp giao hàng gấp phải huy động công nhân ca ngày làm thêm ca đêm.

Sau khi tham khảo ý kiến đơn vị chức năng, chúng tôi sẽ cộng thêm 30% tiền lương cho thời kì làm việc từ 22 giờ đến 6 giờ hôm sau. Nếu có tăng ca vào buổi tối, chúng tôi sẽ tính đủ lương thuởng làm thêm (150%) cộng với 30% làm việc ban đêm và 20% tăng ca vào ban đêm.

Nld.Com.Vn

0 nhận xét :

Đăng nhận xét