Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Ảnh hưởng của sự đổi thay đến tiến trình   quản lý nguồn nhân công

Chúng ta đang ở trong một thế giới đầy rẫy những biến đổi, mà những biến đổi đó luôn thúc đẩy đến chúng ta. Nhận thức nhanh chóng và đúng đắn về những đổi thay để có thể thực hiện quá trình quản trị nguồn nhân công một cách nghệ thuật là mong muốn và là nghĩa vụ của các nhà quản lý.

Đặc điểm của tổ chức "cũ”:

Về cơ bản là một hệ thống quan liêu với những đặc trưng căn bản như sau:

- Các vị trí và công việc được chuyên môn hóa

- Hệ thống ngôi thứ chính thức

- Các lệ luật và thủ tục vận hành được tiêu chuẩn hóa

- Biên cương giữa các bộ phận rõ ràng

- Các hoạt động được tiêu chuẩn hóa :   đào tạo   , sự nghiệp , phần thưởng …

Đòi hỏi của tổ chức hiện tại :

- Đầu tư cho ngày mai … nhưng phải đạt những tiêu chuẩn của hiện tại.

- Hài lòng rủi ro … nhưng không được thất bại nghiêm trọng.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác … nhưng phải quan hoài hơn nữa đến người cần lao.

- Biết tất cả chi tiết … nhưng song song phải biết ủy quyền.

- Hết lòng vì tầm nhìn … nhưng phải năng động và thích ứng.

- Hãy là người lãnh đạo … nhưng phải biết lắng nghe.

- Làm việc hết mình và phải thành công … nhưng phải biết chăm sóc gia đình.

P5media.Vn

Tham khảo từ : http://www.Luanvannhansu.Net

0 nhận xét :

Đăng nhận xét