Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Sưu tầm: mẫu đơn xin mất việc của thầy giáo
Các bước xây dựng chương trình   tập huấn
(HR) Sau đây là các bước của một chương trình tập huấn

1. Xác định nhu cầu
* Người đó hoàn toàn mới với một nhiệm vụ nào đó mới được giao và chưa biết phải thực hành như thế nào.
* Sản phẩm của anh ta được xếp vào loại thứ cấp.
* Đã được nhắc nhở và hướng dẫn nhưng không có khả quan.
* Đang làm việc sai phương pháp.
* Đang cảm thấy không thoải mái với công việc.
* Nhiều người rất ngại vì sợ học một cái gì đó mà mình chưa có định nghĩa cho dù họ biết rằng là tốt hơn nếu được học.
* Khối lượng học tập quá nhiều, quá cao với người học.
* Sự lo ngại ví mất uy tín với đồng nghiệp khi mình bị đào tạo và có tinh thần tự vệ.

2. Lên chương trình chi tiết
* Người huấn luyện có khả năng tiếp nhận và tiến bộ không?
* Họ có nồng hậu không?
* Công tác mà bạn dự định huấn luyện có xác thực như những gì bạn dạy không?
* Bạn có cho rằng, bạn làm tốt việc này không?

3. Theo dõi và kiểm tra
* Theo dõi và kiểm tra tiến trình và kết quả việc tiếp thụ của học viên một các thường xuyên, tìm hiểu xem họ có gặp khó khăn gì không?
* Dùng kỹ năng đặt câu hỏi và kỹ năng lắng nghe.
* Hãy khích lệ ý kiến có giá trị.
* Hãy tìm hiểu xem người học có sử dụng điều đã học vào công việc không?
* Xem, hỏi và lắng nghe.
* Hãy khích lệ họ tự giải quyết những vướng mắc và hướng tới sự độc lập trong công tác.
* Hãy ghi nhận nếu người học thực hành tốt.
* Cần tìm hiểu xem nhân viên còn cần gì nữa không?
* Đàm đạo sự phát triển của anh ta trong mai sau.
* Nếu sau quá trình đào tạo mà người công nhân không có cải thiện, hãy chuyển anh ta đến những nơi phù hợp với đề xuất về kỹ năng thích hợp với anh ta.
* Lý do năng lực của anh ta có hạn.
* Đàm luận với phòng ban   nhân sự   quan điểm của bạn.

Quantri.Vn

0 nhận xét :

Đăng nhận xét